Fachwerkstatt – Kita-Fachberatung

> Mehr erfah­ren
Fach­ta­gung 14.12.2022 – 15.12.2022

Quereinstieg – Grundkurs Plus

> Mehr erfah­ren
Zer­ti­fi­kats­kurs 11.01.2023 – 29.02.2024

Informationsveranstaltung zum Master Sozialmanagement

> Mehr erfah­ren
Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung 09.02.2023

Informationsveranstaltung zum Bachelor Soziale Arbeit

> Mehr erfah­ren
Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung 09.02.2023

„Interne:r KiQu Evaluator:in“ – Lizenzlehrgang

> Mehr erfah­ren
Zer­ti­fi­kats­kurs 27.11.2023 – 08.12.2023